Quetiapin

Produkte & Darreichungsform Wirkstoff(e): Quetiapin hemifumarat

QUETIAPIN Zentiva 300 mg Filmtabletten

Festbetragsregelung: nein

Verschreibungspflichtig

Produktinformationen:

QUETIAPIN Zentiva 100 mg Filmtabletten

Festbetragsregelung: nein

Verschreibungspflichtig

Produktinformationen:

QUETIAPIN Zentiva 200 mg Retardtabletten

Festbetragsregelung: nein

Verschreibungspflichtig

Produktinformationen:

QUETIAPIN Zentiva 25 mg Filmtabletten

Festbetragsregelung: nein

Verschreibungspflichtig

Produktinformationen:

QUETIAPIN Zentiva 200 mg Filmtabletten

Festbetragsregelung: nein

Verschreibungspflichtig

Produktinformationen:

QUETIAPIN Zentiva 300 mg Retardtabletten

Festbetragsregelung: nein

Verschreibungspflichtig

Produktinformationen: